Meslek lisesi memleketin lisesi

Eğitimde, doğru vizyonla doğru adımları atmak gerekir. Bugün Türk Sanayisi’nin başta gelen eksiği, teknik ve ara eleman açığıdır. Bu nedenle eğitim konusunda eğitime gönül vermiş müteşebbislerin ve milli eğitimin işbirliği içinde olması gerekir.

Türkiye’nin geleceği, eğitim ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçmektedir. Toplumumuzun, üniversite mezunlarına da meslek lisesi mezunlarına da çok ihtiyacı vardır. Daha gelişmiş ülkelerde de bu böyledir. Ancak, Türkiye’de gençlerin meslek liselerine ilgisi çok yetersizdir. Bunun sebebi, iş bulma olanaklarının üniversite mezunları için daha fazla olduğunun düşünülmesindendir. Oysa üretime dayalı sanayi nitelikli işletmeler ara eleman bulamamaktan şikayetçidir. İşini çok iyi bilen bir ara eleman da bir üniversite mezunu kadar değerlidir.

Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi çok önemlidir. Meslek lisesi öğrencileri teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman veya teknisyen olabilmekte ayrıca isterlerse mezunu oldukları meslek lisesinden aldıkları ek puanla kendi alanlarında yüksek öğrenime devam edebilmektedirler.

Staj yaparak hem mesleği ile ilgili iş hayatını öğrenen, hemde maaş alabilen meslek lisesi öğrencileri 4 yıllık eğitim sürecinde tercih ettikleri branşta uzmanlaşarak meslek sahibi olabilmektedir.

Mesleki ve teknik liseler ile yetiştirilecek nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır ve biz sanayicilere de bu öğrencilerin gelişimi ile ilgili çok önemli görevler düşmektedir.

YAŞAR KAPTAN ÇEBİ