Demir Çelik

Kalite Politikamız

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ

Firmamızı dünya çelik sektörü içinde lider ve örnek kuruluşlar arasında saygın ve etkin bir konuma yükseltmektir.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, proseslerimizi, riskleri belirleyerek bunları azaltmak, fırsatları değerlendirmek, ürünlerimizi ve kalitemizi sürekli iyileştirerek devam etmek, en son teknoloji ve sistemleri uygulamak, paydaşlarımızla yapıcı ve uzun vadeli iyi ilişkiler kurmak, istek ve beklentilerini tam olarak karşılayarak en yüksek kalite standartlarda ürün ve hizmeti bizden istenen zamanda sunmak, yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uymak, tüm paydaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmektir.

FELSEFEMİZ

Paydaşlarımızın istek ve beklentileri üzerinde Odaklanmak profesyonellik, dürüstlük ve güvene dayanan iş ilişkileri kurmak, eğitim ve motivasyonlarını sağlayarak yeni fikirler üretmelerini teşvik etmek ve yüksek verimlilik ile kalitenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda tüm çalışanlarımızı ortak bir bilinç ve sorumluluğa ulaştırmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
30.01.18

KYS-KP-010/03