Geri Dönüşüm

Entegre Yönetim Sistem Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Kaptan Geri Dönüşüm olarak,

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

• Çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi müşteri odaklı ve ilgili bütün tarafların faydasını gözeterek planlayacağımızı,

• "Sıfır Hata" ilkesiyle en son teknoloji ve sistemleri kullanarak en yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunacağımızı,

• Gelecek nesiller adına çevreyi ve doğayı korumayı görev edinerek enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı,

• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarının yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,

• Paydaşlarımızla etkileşimimiz sonucunda ortaya çıkan faaliyetlerimizdeki risk ve fırsatları belirlemeyi, anlamayı ve riskleri azaltmak için olaylara kararlılıkla yaklaşacağımızı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçmek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturacağımızı,

• Entegre Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,

taahhüt ediyoruz.

İnsana saygılı, Çevreye duyarlı, İşe saygılı, çalışanlarımız için kendilerini güvenli ortamda çalıştıklarını hissettirmek en büyük görevimizdir.Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
01.07.2019

EYS-PK-01 Rev0