Iron and Steel - Sustainability

The Life Cycle of Steel

The Life Cycle of Steel

Yaşam Döngüsü Analizi 1980’lerin başından günümüze kadar kullanılan ürün ve yöntemlere uygulanan çevresel performansları “beşikten mezara kadar” inceleyen çevresel bir araçtır. Yaşam döngüsü, ürün ve süreçlerin hammaddelerin elde edilmesi, imalatı, kullanımı, nihai bertaraf ve aradaki tüm sevkiyat aşamaları dâhil, yaşam süreleri boyunca yol açtığı çevresel etkileri değerlendirme yöntemidir. Bu aşamalarda yer alan tüm enerji, su ve madde girdilerinin ve açığa çıkan atık ve emisyonların kapsamlı envanterleri derlenerek bir arada değerlendirilir ve ürünlerin potansiyel çevresel etkileri hesaplanır.

Ürünlerimiz geri kazanılmış çelik ürünlerinin geri dönüşümü ile üretilir. Çelik dünya çapında ekonomik olarak en yüksek geri dönüşüm oranına sahip yapı malzemesidir. %99 geri kazanılan yapı çelikleri sonsuz kez geri dönüştürülebilir.

"Ürettiğimiz ürünlerin yaşam döngüsünü, hurda tedarikçilerinden başlayarak, hurdanın yüklendiği limandan son kullanıcıya kadar izlenebilir bir şekilde olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz"

Sürdürülebilirlik hedeflerimizin başında çelik üretiminde yaşam döngüsünün desteklenmesi, yeniden kullanımın yaygınlaştırılması ve böylece atıkların geri dönüşümüne katkı sağlanması gelmektedir.

Enerji tüketimlerini azaltmak, hammadde kaynaklarının korumak. Taşımacılık faaliyetlerinde olası etkileri azaltmak. Tedarik zincirinde sorumlu tedarik ilkelerini dikkate almak.

EYS-TB-130 / Rev.0

EPD Raporu

Sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için; Doğaya Saygı, İnsana Saygı ve İşe Saygı.