Demir Çelik

Çevre ve İş Sağlığı Yönetim Politikamız

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kaptan Demir Çelik Trakya Bölgesi’ ndeki tek çelik üreticisi olarak, Doğaya, İnsana ve İşe Saygı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşanabilir bir Dünya için, bölgenin turistik yapısını ve tarımsal alanlarını korumayı,
Bu amaçla;
Entegre olarak kurulan ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemlerini uygulamayı, sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamayı,
Bölge Halkı ve Diğer Paydaşlarımızın;
Çevre, İSG, İnsan Hakları ve Sosyo ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı, etkin iletişim düzeniyle ilişki kurmayı, geliştirmeyi, sorumlu tedarik ilkelerine uymayı ve etik değerlere saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, fırsat eşitliğini teşvik eden bir iş anlayışı yürütmeyi,
Faaliyetlerimizle ilgili her türlü yasal mevzuatlar ve diğer yükümlülüklere uymayı, paydaşlarımızla etkileşimimiz sonucunda ortaya çıkan ve faaliyetlerimizdeki risk ve fırsatları anlamayı, belirlemeyi ve riskleri azaltmak için olaylara kararlılıkla yaklaşmayı,
Tüm çalışanlarımıza;
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vermeyi ve meslek hastalığına yakalanmadan ve iş kazası geçirmeden çalışmalarını sağlamayı, Tüm çalışanlarımıza ruh sağlığını ve refahını teşvik eden ve destekleyen bir çalışma ortamı sağlamayı,
kirliliğin önlenmesi amacıyla;
mevcut en iyi teknolojileri kullanarak, salınım ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkilerinien aza indirgemeyi, üretim ve nakliye faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmayı, doğal kaynakları ve suyu verimli kullanmayı, enerji tüketimini azaltmayı,
mevcut atıkları tekrar kullanılabilirliğini artırmak için geri dönüşüme göndererek atıkları azaltmayı ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarmayı, geri kazanamadıklarımızı ise uygun bertarafı sağlayıp doğaya katkıda bulunmayı,
TAAHHÜT EDERİZ.
İnsana saygılı, çevreye duyarlı, işe saygılı, çalışanlarımız için kendilerini güvenli ortamda çalıştıklarını hissettirmek en büyük görevimizdir.

06.11.2020
Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
EYS-ÇİSP-010 Rev3